13. Lena Magnusson

 

Keramik, målningar m.m.

0736-45 70 70

lena.magnusson@telia.com

www.brusedesign.se

instagram: bruse_design

Bruse, Broddarp.

Från väg 182, sväng in vid Alboga 5. Sväng vänster i T-kors (Eriksberg, grusväg) ca 1 km. Tag höger till Broddarp. Kör ca 2,5 km efter skylt ”Välkommen till Broddarp”, tag höger in på gården