Info om konstrundan: 

Gunnel Johansson

johanssongunnel@tele2.se

070-84 04 701

 

Frågor och ändringar på hemsidan kontakta:

Anna Asklund

a_asklund@hotmail.com

 

Samabete med:

Herrljunga Kommun,

Herrljunga Konstförening,

Herrljunga Kultur och konsthantverksförening