Info om konstrundan: 

Gunnel Johansson

gunnel.johanssonh43@gmail.com

070-84 04 701

 

Frågor och ändringar på hemsidan kontakta:

Anna Asklund

a_asklund@hotmail.com

 

Herrljunga Konst- & hantverksrunda är ett samarbete mellan:

Konstnärer,

Herrljunga Kultur- och Konsthantverksförening,

Herrljungà kulturhus,

Studieförbundet NBV Väst, Sensus

och Herrljunga Konstförening.