10. Begravningskapellet

Konstnärlig utsmyckning

Vid nya begravningsplatsen,

Prästgårds-gatan 2, Herrljunga.

Konstnärlig utsmyckning,

permanent utställning skapad av

Anna Asklund, Birgitta Swahn,

Mayvor Råberg, Dan Elfving

och Lennart

Fredriksson.